Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
A la latina. Ζωγράφοι εικόνων προσανατολισμένοι δυτικά

A la latina. Ζωγράφοι εικόνων προσανατολισμένοι δυτικά