Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
Από τη Λότζια του Χάνδακα στο Δημαρχείο Ηρακλείου

Από τη Λότζια του Χάνδακα στο Δημαρχείο Ηρακλείου