Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
The Mediterranean maritime community of Camogli: evolution and transformation in the age of transition from sail to steam (1850s-1910s)