Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
Les autres travailleurs portuaires. La flotte et les services de carénagede la Junta de Obras du port de Barcelone (1870-1930).