Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
Τα νησιά του Αιγαίου και η Επανάσταση στη Θάλασσα