Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών

Regionalizing Root-Zone Soil Moisture Estimates From ESA CCI Soil Water Index Using Machine Learning and Information on Soil, Vegetation and Climate

The identification of the archaeological sites being most exposed to soil erosion hazard can constitute a basis for cultural heritage managers in order to take preventive preservation measures and develop specific risk mitigation strategies.

  • Δημήτριος Αλεξάκης
  • Χρήστος Πολυκρέτης
https://doi.org/10.1029/2020WR029249