Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
Ο διεθνισμός ως ρήξη στη ριζοσπαστική παράδοση. Οι μετασχηματισμοί της δεκαετίας του 1910, η Ρώσικη Επανάσταση και το κομμουνιστικό κίνημα στην Ελλάδα 1912-1924