Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
Εισαγωγή. Η ηθική Οικονομία του πλήθους στην Αγγλία τον 18ο αιώνα