Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
The end of enslavement, Greek style