Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
Terminologie et ontologie pour les humanités numériques. Le cas des vêtements de la Grèce antique