Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
Historicising Ancient Slavery
ISBN: 9781474487238