Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
From Parallel Growth to Great Divergence: Greek Shipbuilding from the Late Eighteenth to Early Twentieth Centuries
ISBN: 978-1-4742-3726-0