Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
Το απομνημόνευμα ως αυτοπρόσωπη αφήγηση: τα κείμενα του Μοραΐτη Γιουσούφ Μπέη και του Καμπουτλή Βασφή Εφέντη [Memoirs as ego-documents: the narratives of Yusuf Bey Moravî and Kabudlı Vasfî Efendi]