Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών

MedSTACH

Κέντρο Ανατολικής Μεσογείου για την Αρχαιολογία και την Πολιτιστική Κληρονομιά - MedSTACH

Το έργο MedSTACH αποσκοπεί στην εδραίωση της Κύπρου ως κόμβο αριστείας για την αρχαιολογία και την πολιτιστική κληρονομιά στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, αξιοποιώντας τη διεπιστημονική έρευνα και την τεχνολογική καινοτομία. Για το σκοπό αυτό, Κυπριακά δημόσια ακαδημαϊκά ιδρύματα και εθνικοί φορείς χάραξης πολιτικής συμπράττουν μαζί με κορυφαία διεθνώς ερευνητικά/ακαδημαϊκά ιδρύματα ώστε να θέσουν τις βάσεις για τη δημιουργία του Κέντρου Αριστείας Eastern Mediterranean Science and Technology Centre for Archaeology and Cultural Heritage (ακρώνυμο MedSTACH).

www.medstach.eu

Το έργο MedSTACH αποσκοπεί στην εδραίωση της Κύπρου ως κόμβο αριστείας για την αρχαιολογία και την πολιτιστική κληρονομιά στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, αξιοποιώντας τη διεπιστημονική έρευνα και την τεχνολογική καινοτομία. Για το σκοπό αυτό, Κυπριακά δημόσια ακαδημαϊκά ιδρύματα και εθνικοί φορείς χάραξης πολιτικής συμπράττουν μαζί με κορυφαία διεθνώς ερευνητικά/ακαδημαϊκά ιδρύματα ώστε να θέσουν τις βάσεις για τη δημιουργία του Κέντρου Αριστείας Eastern Mediterranean Science and Technology Centre for Archaeology and Cultural Heritage (ακρώνυμο MedSTACH).

Αποστολή του MedSTACH αποτελεί η δημιουργία του κατάλληλου επιστημονικού και τεχνολογικού περιβάλλοντος για τη διεξαγωγή έρευνας αιχμής στην αρχαιολογία και την πολιτιστική κληρονομιά στην Κύπρο και την ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Προς αυτή την κατεύθυνση, θα ενισχυθούν οι τοπικές νησίδες επιστημονικής και τεχνολογικής εμπειρογνωμοσύνης, το δυναμικό καινοτομίας, καθώς και οι συνέργιες μεταξύ συναφών κλάδων της επιστήμης, της μηχανικής και των σύγχρονων τεχνολογιών. Η αποστολή του Κέντρου είναι πλήρως ευθυγραμμισμένη με τη Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης της Κύπρου, καθώς ανταποκρίνεται στην ανάγκη μελέτης, προστασίας, προώθησης και αξιοποίησης του μοναδικού αρχαιολογικού πλούτου της Κύπρου, καθώς και ανάπτυξης εναλλακτικών μορφών (θεματικού) τουρισμού βασισμένων στην πολιτιστική κληρονομιά. To MedSTACH, μια πρωτοφανούς εμβέλειας σύμπραξη στην Κύπρο για την αρχαιολογία και την πολιτιστική κληρονομιά, αναμένεται να προάγει δυναμικά την αριστεία σε συναφείς τομείς έρευνας και τεχνολογίας, και να ενδυναμώσει το ρόλο της Κύπρου ως πόλο έλξης επιστημόνων και ερευνητών από την ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και από όλο τον κόσμο, προωθώντας παράλληλα με βιώσιμο τρόπο την έξυπνη εξειδίκευση και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Την κοινοπραξία MedSTACH συντονίζει ως επικεφαλής εταίρος το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Γεωπληροφορικής του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου, με εταίρους την Ερευνητική Μονάδα Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου, το Τμήμα Αρχαιοτήτων Κύπρου και τον Κυπριακό Οργανισμό Τουρισμού. Την κοινοπραξία συμπληρώνουν το Εργαστήριο Γεωφυσικής, Δορυφορικής Τηλεπισκόπισης και Αρχαιοπεριβάλλοντος του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας της Ελλάδας (ΙΤΕ), και το Institute of Archaeology του University College London (UCL) της Αγγλίας, κομίζοντας εμπειρία και τεχνογνωσία πρωτοπόρων ιδρυμάτων διεθνώς σε θέματα Έρευνας και Καινοτομίας.

 

 

Η πρόταση MedSTACH κατετάγη 1η (με βαθμολογία 15/15, «Άριστα») σε πανευρωπαϊκό επίπεδο ανάμεσα σε 208 προτάσεις, οι οποίες υποβλήθηκαν στην πρώτη φάση του Προγράμματος «Teaming for Excellence» που αποτελεί μέρος του χρηματοδοτικού πλαισίου «Ορίζοντας 2020» της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) για την Έρευνα και την Καινοτομία. Το χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Teaming for Excellence» αποσκοπεί στο να συνδέσει, μέσω της δημιουργίας νέων ή της ριζικής αναβάθμισης υφιστάμενων Κέντρων Αριστείας, διεθνούς φήμης ερευνητικά ινστιτούτα από χώρες με ισχυρή παράδοση στην έρευνα και την καινοτομία με φορείς από χώρες με αναπτυσσόμενη ερευνητική δραστηριότητα, ούτως ώστε οι τελευταίες να καταστούν πιο ανταγωνιστικές στην εξασφάλιση χρηματοδότησης. Η πρόταση MedSTACH εξασφάλισε χρηματοδότηση ύψους 0.4 εκ. ευρώ για περίοδο ενός έτους (πρώτη φάση του Προγράμματος), με σκοπό την κατάρτιση επιχειρηματικού σχεδίου (Business Plan) για τη δημιουργία του Ερευνητικού Κέντρου Αριστείας MedSTACH. Στη δεύτερη φάση του Προγράμματος, τo εν λόγω σχέδιο θα υποβληθεί στην ΕΕ διεκδικώντας χρηματοδότηση ύψους 15 εκ. ευρώ για περίοδο 5-7 έτη, με δυνατότητα επιπρόσθετης ισόποσης χρηματοδότησης από εθνικούς πόρους σε βάθος χρόνου 15 ετών.