Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών

Ψηφιακή Κρήτη

Ψηφιακή Κρήτη: Μεσογειακές Πολιτισμικές Διαδρομές

Στόχος του έργου είναι η δημιουργία μιας γεωγραφικής και θεματικής μονάδας τεκμηρίωσης για την Κρήτη, καθώς και η ψηφιακή ανάπτυξη της πρωτότυπης συλλογής πολιτισμικών πληροφοριών του Ινστιτούτου Μεσογειακών Σπουδών.

Σύντομη Περιγραφή

Το πρόγραμμα «Ψηφιακή Κρήτη: Μεσογειακές Πολιτισμικές Διαδρομές» υλοποιήθηκε στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας» (Παιδεία και Πολιτισμός: Τεκμηρίωση, αξιοποίηση και ανάδειξη του ελληνικού πολιτισμού) (www.infosociety.gr) του 3ου Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στόχος του έργου είναι η δημιουργία μιας γεωγραφικής και θεματικής μονάδας τεκμηρίωσης για την Κρήτη, καθώς και η ψηφιακή ανάπτυξη της πρωτότυπης συλλογής πολιτισμικών πληροφοριών του Ινστιτούτου Μεσογειακών Σπουδών/Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας. Συγκεκριμένα, το έργο αφορά τη δημιουργία ενός πολιτισμικού πληροφοριακού συστήματος για την ανάδειξη σε ψηφιακή μορφή και διαχείριση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Κρήτης, από την προϊστορική εποχή μέχρι τους νεότερους και σύγχρονους χρόνους.

Η Ψηφιακή Κρήτη αποτελείται από τα ακόλουθα πληροφοριακά συστήματα:

  • Ψηφιακός Αρχαιολογικός Άτλαντας της Κρήτης: Βάση Αρχαιολογικών-Γεωγραφικών-Περιβαλλοντικών Πληροφοριών της Κρήτης από την προϊστορική εποχή έως και τη ρωμαϊκή περίοδο, με τη χρήση της τεχνολογίας των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (G.I.S.) και της Δορυφορικής Τηλεπισκόπησης (E.Y. Aπόστολος Σαρρής)
  • Την Τράπεζα Δεδομένων για τη Δυτική Τέχνη στην Κρήτη την εποχή της Βενετοκρατίας (Ε.Υ. Όλγα Γκράτζιου)
  • Την Τράπεζα Δεδομένων για το Δομήνικο Θεοτοκόπουλο (Ελ Γκρέκο) (Ε.Υ. Νίκος Χατζηνικολάου)
  • Την Τράπεζα Δεδομένων για την Κρήτη κατά την οθωμανική περίοδο (Ε.Υ. Ηλίας Κολοβός και Αντώνης Αναστασόπουλος)
  • Την Τράπεζα Δεδομένων για την ιστορία των πόλεων της Κρήτης στους νεότερους χρόνους (E.Y. Χρήστος Λούκος)

Τα παραπάνω έχουν δημιουργήσει μία Ψηφιακή Μονάδα Τεκμηρίωσης στην οποία έχει εγκατασταθεί ένα ολοκληρωμένο πολιτισμικό πληροφοριακό σύστημα για την Κρήτη, που συγκεντρώνει σε έναν ενιαίο σταθερό και διαδικτυακό κόμβο πολλαπλούς τομείς πολιτισμικού ενδιαφέροντος (όπως Αρχαιολογία, Ιστορία, Τέχνη, κ.α.) σε μία διαχρονική βάση. Τόσο η ηλεκτρονική τράπεζα πληροφοριών, όσο και τα αντίστοιχα χαρτογραφικά προϊόντα, είναι επίσης διαθέσιμα από ειδικό Ιnfokiosk και τερματικά στο Ι.Μ.Σ., αλλά και από ειδικά σχεδιασμένη ιστοσελίδα στο διαδίκτυο.  Στα τερματικά που βρίσκονται στις εγκαταστάσεις του Ινστιτούτου Μεσογειακών Σπουδών υπάρχει η δυνατότητα πρόσβασης σε ακόμα περισσότερες πληροφορίες.  Το συγκεκριμένο έργο απευθύνεται στην ακαδημαϊκή και ερευνητική κοινότητα, αλλά και στο ευρύτερο κοινό.

Ερευνητική Ομάδα

Απόστολος Σαρρής

Απόστολος Σαρρής

Καθηγητής
Έδρας «Σύλβιας Ιωάννου» στις Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Επιστήμες της Ερευνητικής Μονάδας Αρχαιολογίας, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Πανεπιστήμιο Κύπρου
Curriculum vitae
Μαριάννα Κατιφόρη

Μαριάννα Κατιφόρη

Υποψήφια διδάκτωρ
Curriculum vitae
Άρης Κυδωνάκης

Άρης Κυδωνάκης

Διαχειριστής συστημάτων, Mηχανικός λογισμικού