Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών

Μινωϊκά Ιερά Κορυφής

Μινωϊκά Ιερά Κορυφής

Σκοπός του προγράμματος είναι η αναγνώριση της αρχαίας τοπογραφίας της εξουσίας μέσω της ανάλυσης των αρχαιολογικών πληροφοριών που φανερώνουν κάποιες ιεραρχικές σχέσεις στην Κρήτη κατά τη διάρκεια της Μέσης και Ύστερης Εποχής Χαλκού (2000-1200 B.C.).

To ερευνητικό πρόγραμμα που χρηματοδοτείται απο το Instap (Ιnstitute of Aegean Prehistory), αποτελεί τμήμα ενός μεγαλύτερου προγράμματος με τίτλο ''H Tοπογραφία της Εξουσίας. Οικισμοί, Ιερά και Περιοχές Ελέγχου στην Κρήτη της Εποχής του Χαλκού''. Σκοπός του προγράμματος είναι η αναγνώριση της αρχαίας τοπογραφίας της εξουσίας μέσω της ανάλυσης των αρχαιολογικών πληροφοριών που φανερώνουν κάποιες ιεραρχικές σχέσεις στην Κρήτη κατά τη διάρκεια της Μέσης και Ύστερης Εποχής Χαλκού (2000-1200 B.C.). Το ερευνητικό πρόγραμμα που σχετίζεται με τα Μινωϊκά Ιερά Κορυφής αποτελεί καρπό συνεργασίας του Εργαστηρίου Γεωφυσικής - Δορυφορικής Τηλεπισκόπησης & Αρχαιοπεριβάλλοντος του Ινστιτούτου Μεσογειακών Σπουδών - Ι.Τ.Ε. (Dr. A. Σαρρής) και του Universite Catholique de Louvain (Prof. J. Driessen).

Στους στόχους της έρευνας περιλαμβάνεται η διερεύνηση της τοποθεσίας, του ρόλου και της εξέλιξης των Μινωϊκών Ιερών Κορυφής σε ένα ευρύτερο πολιτισμικό και φυσικό περιβαλλοντικό πλαίσιο. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα κάνει χρήση προηγμένων τεχνολογιών χαρτογράφησης και αποτύπωσης (GPS), δορυφορική τηλεπισκόπηση, στατιστική ανάλυση και Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών με σκοπό τη συσχέτιση των χωρικών και χρονικών χαρακτηριστικών των ιερών κορυφής της Κρήτης με το περιβαλλοντικό τους πλαίσιο, την τοπογραφική τους θέση και τις πολιτισμικές παραμέτρους της εποχής τους. Οι τεχνικές αυτές μας επιτρέπουν την μοντελοποίηση διαφορετικών εννοιών (χώρος, χρόνος, δραστηριότητες, φυσικές μεταβλητές, κ.α.). Ανάμεσα στις τεχνικές οι οποίες εφαρμόζονται για την προσέγγιση του θέματος συμπεριλαμβάνονται η ανάλυση ορατότητας, η στατιστική ανάλυση τοπογραφικών μεταβλητών, τεχνικές ταξινόμησης εικόνων, χωρική μοντελοποίηση και προσδιορισμός περιοχών ελέγχου και ελάχιστου κόστους. Το θεματικό αντικείμενο της έρευνας προσεγγίζεται λαμβάνοντας υπόψιν την αλληλεπίδραση των γειτονικών περιοχών και την πολυπλοκότητα της κοινωνικής δομής της εποχής του ενδιαφέροντος.

Εικονική ξενάγηση

Κάντε κλικ στο κάθε σημείο για μια εικονική ξενάγηση στα Μινωϊκά Ιερά Κορυφής

΄Αρθρα

Soetens S., Sarris A., Vansteenhuyse K. "Defining the Minoan Cultural Landscape by the Use of GIS", (Eurisy 2002), Strasbourg, France, 5-8 November 2002 pdf αρχείο
Soetens S., Sarris A.,Topouzi S, Vansteenhuyse K."GIS Variations on a Cretan theme: Minoan Peak Sanctuaries",9th International Aegean Conference. Metron: Measuring the Aegean Bronze Age, Yale University, 18-21 April 2002. pdf αρχείο
Soetens S., Sarris A.,Topouzi S A. Tripolitsiotis."GIS Modeling of the Minoan Peak Sanctuaries of East Crete", Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology (CAA 2001), Gotland University College Visby, Gotland, Sweden, April 25-29, 2001. pdf αρχείο
Soetens St., Sarris A.,Topouzi S." Peak Sanctuaries in the Minoan Cultural Landscape",9th International Congress of Cretan Studies,Elounda, October1-6,2001. pdf αρχείο

Soetens S., Driessen J.,Sarris A.,Topouzi S."The Minoan Peak Sanctuary Landscape through a GIS Approach" XIVe Congres de l'union Internationale des Sciences Prehistoriques et Protohistoriques,U.I.S.P.P., Liege 2-8 September, 2001.

pdf αρχείο

Σχετική Βιβλιογραφία: Αναφορές Ανασκαφών, Θεωρίες και Μοναδικές Αναφορές στα Ιερά Κορυφής

pdf αρχείο
Δημοσιεύσεις/ Διαλέξεις/ Πόστερς
pdf αρχείο

Ανάλυση GIS

Το πρόγραμμα αποτελεί τμήμα ενός μεγαλύτερου προγράμματος με τίτλο "H Tοπογραφία της Εξουσίας. Οικισμοί, Ιερά και Περιοχές Ελέγχου στην Κρήτη και Ετρουρία της Εποχής του Χαλκού".
Στα πλαίσια του προγράμματος έχουν αποτυπωθεί μέσω δορυφορικών εικόνων και διαφορικών συστημάτων GPS, γνωστά και πιθανά Ιερά Κορυφής σε όλη την Κρήτη. Για την καλύτερη ανάλυση του φυσικού περιβάλλοντος στο οποίο εντάσσονται τα Ιερά Κορυφής έχει γίνει υπέρθεση αυτών σε διάφορα επίπεδα πληροφοριών όπως γεωλογικοί χάρτες του ΙΓΜΕ, χάρτες χρήσης γης και γαιωϊκανότητας του Υπουργείου Γεωργίας, δορυφορικές εικόνες, το ψηφιακό μοντέλο εδάφους, κ.α.
Ανάμεσα στα διάφορα είδη αναλύσεων που χρησιμοποιήθηκαν για τη μελέτη του ρόλου των Ιερών Κορυφής στον πολιτισμικό χώρο της Μινωϊκής Κρήτης, συμπεριλήφθησαν αναλύσεις "οπτικού πανοράματος" (viewshed techniques), τεχνικές site catchment, στατιστική μελέτη της εγγύτητας των Ιερών ως προς φυσικά χαρακτηριστικά του αναγλύφου, κ.α. H ανάλυση της οπτικής επαφής, σε συνδυασμό με την ιεραρχία των Ιερών Κορυφής, υποδηλώνουν μία θρησκευτική ενότητα, ιδιαίτερα εμφανή κατά την Πρωτο-ανακτορική περίοδο. Πολύγωνα Thiessen που δημιουργήθηκαν γύρω από τις σημαντικότερες ιεραρχικά Μινωϊκές θέσεις (ανάκτορα και θέσεις με "κεντρική αυλή") αποκάλυψαν μία σχετικά ισορροπημένη κατανομή των ζωνών επιρροής αυτών των θέσεων. Παρόμοια κατανομή των ζωνών επιρροής αποκαλύφθηκε και με την ανάλυση της "επιφάνειας κόστους", η οποία έδωσε έμφαση στο ρόλο του αναγλύφου και της προσπάθειας που απαιτείται για την καλύτερη προσέγγιση των οικισμών. Αλλες μαθηματικές προσεγγίσεις, όπως το X-tend model, το οποίο λαμβάνει υπόψη τα χαρακτηριστικά των κύριων οικισμών και την απόσταση ανάμεσα σε αυτούς, χρησιμοποιήθηκαν για να εξετάσουν την οριοθέτηση των περιοχών επιρροής σε σχέση με την κατανομή των Ιερών Κορυφής. Τέλος, πραγματοποιήθηκε μοντελοποίηση των διαδρομών του ελάχιστου κόστους από τα Ιερά προς τους σημαντικότερους οικισμούς με στόχο να εντοπιστούν πιθανοί δρόμοι και μονοπάτια

Σύνδεσμοι

Τμήμα Αρχαιολογίας,Πανεπιστήμιο Catholique de Louvain , Βέλγιο

Επικοινωνία

Steven Soetens
Τμήμα Ιστορίας της Τέχνης και Αρχαιολογίας,Πανεπιστήμιο Catholique de Louvain
B-1348-Louvain-la-Neuve, Βέλγιο
τηλ.: 6974238106
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: ssoetens@yahoo.com

Δρ. Jan Driessen
Τμήμα Ιστορίας της Τέχνης και Αρχαιολογίας,Πανεπιστήμιο Catholique de Louvain
B-1348-Louvain-la-Neuve, Βέλγιο

Δρ. Απόστολος Σαρρής,
Επιστημονικός Υπεύθυνος Εργαστηρίου Γεωφυσικής - Δορυφορικής Τηλεπισκόπησης & Αρχαιοπεριβάλλοντος
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: asaris@ret.forthnet.gr