Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών

ANCIENTGRKLIT

Ερευνητική Ομάδα

Μελίνα Ταμιωλάκη

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας
Πανεπιστήμιο Κρήτης
Curriculum vitae