Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών

nomades artcore: «Η Πόλις γεννιέται»

Πρόγραμμα: "Όλη η Ελλάδα ένας Πολιτισμός 2021"

Επιχορήγηση: Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού

Οργάνωση: Εθνική Λυρική Σκηνή

Με την Αιγίδα του Δήμου Ρεθύμνης και του Ινστιτούτου Μεσογειακών Σπουδών - ΙΤΕ

Ερευνητική Ομάδα

Δε βρέθηκαν αποτελέσματα.