Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών

BalkanROAD

Ευρωπαϊκη Εδαφικη Συνεργασια Balkan-Mediterranean

Ευρωπαϊκη Εδαφικη Συνεργασια Balkan-Mediterranean 2014-2020

Ευρωπαϊκη Εδαφικη Συνεργασια Balkan-Mediterranean 2014-2020

Interreg V Bmp1/2.2/2432/2017

Ερευνητική Ομάδα