Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών

SettleinEastCrete

Χωρικές δυναμικές και σταθερότυποι κατοίκησης στην ανατολική Κρήτη από την κλασική έως τη βενετική περίοδο

This project attempts to highlight the developments of the settlement patterns in Eastern Crete from the Classical to the Venetian period. The main goal is to enlighten the transition from the ancient autonomous city-states to the medieval cities and villages. This work aims to a better understanding of the economic, social, political and also environmental issues that influenced that evolution.

Concentrating on the eastern part of Crete, it is the occasion to see how, on a same territory but on a long chronological period, through very different administrative systems, population has organized itself, balancing between a centralized and a disseminated mode of settlement.

Principal Investigator: Dr Nadia Coutsinas

Funded by: Hellenic Foundation for Research and Innovation (HFRI) & General Secretariat for Research and Technology (GSRT) - Grant agreement No 2388.

Duration 2018-2021

Research team ΙΜS/FORTH:

  • Konstantinos Roussos, Postdoctoral Research Fellow
  • Marianna Katifori, Research Fellow
  • Nikos Beteinis, Research Fellow
  • Aris Kydonakis, Software Engineer
  • Nasos Argyriou, Postdoctoral Research Fellow

This project attempts to highlight the developments of the settlement patterns in Eastern Crete from the Classical to the Venetian period. The main goal is to enlighten the transition from the ancient autonomous city-states to the medieval cities and villages. This work aims to a better understanding of the economic, social, political and also environmental issues that influenced that evolution.

Concentrating on the eastern part of Crete, it is the occasion to see how, on a same territory but on a long chronological period, through very different administrative systems, population has organized itself, balancing between a centralized and a disseminated mode of settlement.

The project gives great emphasis to geographical parameters. One of the goals of the project is the collection and analysis of information about the geographical and environmental background of the settlements.

The methodology of the project combines the historical and archaeological data with the geographical data, all registered in the poly-parametric database created for the project.

  • the first step is the retrieval and recording of all historical and archaeological data from published written and archaeological sources.
  • the second step is the fieldwork which aims at getting information on the environing landscape and the different geographical features of each site.
  • the third step is the spatial analysis through Geographic Information Systems (G.I.S.), which uses field survey data, remote sensing (satellite images and aerial photographs) and Digital Elevation Models (D.E.M.).

Participation in Conferences

Nadia Coutsinas, « Creating a Database to Study Landscape Archaeology in Eastern Crete (Classical-Venetian Period) » (poster), Conference On shifting grounds – the study of archaeological practices in a changing world, Arkwork, Cost Action  CA15201, Rethymno, Crete (3rd-5th October 2019).

Marianna Katifori, « Mapping and documentation of the churches in Sitia region: an approach of the rural landscape of Crete during the Venetian period » (poster), Conference On shifting grounds – the study of archaeological practices in a changing world, Arkwork, Cost Action  CA15201, Rethymno, Crete (3rd-5th October 2019).

Nikos Beteinis, « Mount Oxa survey (East Crete): a preliminary study of the Byzantine pottery from 2017 and 2018 field seasons » (poster), 7th International Conference on Late Roman Coarse Wares, Cooking Wares and Amphorae in the Mediterranean: Archaeology and Archaeometry (LRCW7), The End of Late Roman Pottery. The last centuries at the crossroads (València, Riba-roja de Túria and Alacant (15th 19th October 2019).

Nadia Coutsinas, « The Project SettleInEastCrete: Spatial Dynamics and Settlement Patterns in Eastern Crete from the Classical to the Venetian Period », 5th Meeting for the Archaeological Work in Crete, Rethymno, Crete (21st-24th November 2019).

Konstantinos Roussos, « Studying the settlement patterns of Eastern Crete between the 4th and the 12th c. A.D. », 3rd International Conference of Byzantine and Medieval Studies, Nicosia, Cyprus (17th-19th January 2020).

Nadia Coutsinas, « Maritime and Terrestrial Routes of Roman Crete: Intra-island and Intra-Mediterranean Connections », Roman Archaeology Conference 2020, Split, Croatia (16th-18th April 2020). POSTPONED to 2021 due to Covid-19 pandemic.

Ερευνητική Ομάδα

Νάσος Αργυρίου

Νάσος Αργυρίου

Μεταδιδάκτορας ερευνητής
Curriculum vitae
Άρης Κυδωνάκης

Άρης Κυδωνάκης

Διαχειριστής συστημάτων, Mηχανικός λογισμικού
Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ) Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας (ΓΓΕΚ)
Το έργο χρηματοδοτείται (ή χρηματοδοτήθηκε) από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ) και από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας (ΓΓΕΚ), με αρ. Σύμβασης Έργου 2388