Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών

Ανθέμιον

Θησαυρός θεσμών κοινοτήτων Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινουπόλεως (Ανθέμιον)

Το πρόγραμμα περιλάμβανε εντοπισμό, καταγραφή, φωτογράφηση και αξιολόγηση του αρχειακού υλικού, το οποίο διασώζεται σε ιδρύματα ή και ιδιωτικά αρχεία των κοινοτήτων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινουπόλεως.

Επιστημονικός υπεύθυνος: Ελισάβετ Ζαχαριάδου

Φορέας χρηματοδότησης: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Έρευνας και Τεχνολογίας - ΕΠΕΤ ΙΙ.

Φορέας υλοποίησης: Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας - Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών.

Συνεργαζόμενοι φορείς:

  • Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών (Πάτρα)
  • Τμήμα Μεθοδολογίας, Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης του Πανεπιστημίου Αθηνών
  • Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών (Αθήνα)
  • Ένωση Κωνσταντινουπολιτών (Αθήνα)
  • Μνημοσύνη (Αθήνα)
  • Ίδρυμα Βυζαντινής Μουσικολογίας (Αθήνα)
  • ΚΑΝΤΟΡ (Αθήνα)

 

Κωνσταντινούπολη, φωτογραφία των Sebah & Joaillier, περ. 1870 (Συλλογή Πανεπιστημίου Σικάγο) Το πρόγραμμα περιλάμβανε εντοπισμό, καταγραφή, φωτογράφηση και αξιολόγηση του αρχειακού υλικού, το οποίο διασώζεται σε ιδρύματα ή και ιδιωτικά αρχεία των κοινοτήτων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινουπόλεως. Προϊόν του υπήρξε ένας μηχανογραφημένος κατάλογος 300 περίπου σελίδων, με αρχεία 26 κοινοτήτων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινουπόλεως.