Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών

Δημήτριος Αλεξάκης

Ερευνητής Β
Δορυφορική Τηλεπισκόπηση και GIS
Εργαστήριο Γεωφυσικής - Δορυφορικής Τηλεπισκόπησης και Αρχαιοπεριβάλλοντος

O Δρ Αλεξάκης είναι Κύριος Ερευνητής (Ερευνητής Β΄βαθμίδας) στο Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ).Είναι κάτοχος πτυχίου Γεωλογίας (2001), Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (2003) και Διδακτορικού Διπλώματος (2009) από το Τμήμα Γεωλογίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Τα επιστημονικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στις εφαρμογές Τηλεπισκόπησης (Δορυφορική, UAV, Φασματοσκοπία, SAR, Αεροφωτογραφίες, Φωτογραμμετρία) και των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών/ GIS στους τομείς της Γεωμορφολογίας, Φυσικής Γεωγραφίας, των Φυσικών Καταστροφών, της Οικολογίας Τοπίου,  της Αρχαιολογίας Τοπίου, της Χωρικής Ανάλυσης, της Υδρολογίας  και της παρακολούθησης του Φυσικού και Ανθρωπογενούς περιβάλλοντος.

Διαθέτει πλούσιο ερευνητικό συγγραφικό έργο με  64 δημοσιευμένες εργασίες σε επιστημονικά περιοδικά, 6 δημοσιεύσεις σε κεφάλαια βιβλίων καθώς και περισσότερες από 90 δημοσιεύσεις και παρουσιάσεις σε πρακτικά εθνικών και διεθνών συνεδρίων.  Είναι κριτής σε 27 επιστημονικά  περιοδικά στο γνωστικό αντικείμενο της Δορυφορικής Τηλεπισκόπησης και των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS) και μέλος του Editorial Board των επιστημονικών περιοδικών “Remote Sensing MDPI” (Environmental Remote Sensing section) και “Open Geosciences”. Διαθέτει πολύχρονη διδακτική εμπειρία σε Πανεπιστήμια και Ιδρύματα της Ελλάδας και του Εξωτερικού. Έχει εργαστεί σε περισσότερα από 45 Εθνικά και Ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα (Η2020, HORIZON Staff Exchanges, FP7, ΘΑΛΗΣ, ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ, ΠΕΝΕΔ, ΙΠΕ, INTERREG III, ARCHIMED, ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, κ.α.).  Έχει δώσει πλήθος ερευνητικών διαλέξεων ως προσκεκλημένος ομιλητής στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό και έχει εργαστεί ως μέλος οργανωτικής και επιστημονικής επιτροπής σε πλήθος συνεδρίων,workshop και θερινών σχολείων.

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις