Στην «13η Επιστημονική Διημερίδα ΙΤΕ» διακρίθηκε ο Ιωάννης Σπυρόπουλος με το Βραβείο Έρευνας.

Σας ευχαριστούμε και ευχόμαστε καλή συνέχεια και επιτυχία στο έργο σας!