Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών

Κατερίνα Σεραϊδάρη

Ερευνήτρια Προγράμματος RICONTRANS
Κέντρο Ιστορίας της Τέχνης «Δομήνικος Θεοτοκόπουλος»