Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών

Maria Cristina Manzetti

Μεταδιδακτορική ερευνήτρια
Εργαστήριο Γεωφυσικής - Δορυφορικής Τηλεπισκόπησης και Αρχαιοπεριβάλλοντος

In 2018, she concluded her PhD research at School of Architecture at Technical University of Chania (Greece) in Digital Media and Cultural Heritage. She is graduated in Archaeology at Universtity of Rome Tor Vergata (Italy), with a specialization in Roman archaeology. She attended a II level master in Geotechnology applied to Archaeology, at the Centre of San Giovanni Valdarno of University of Siena (Italy). She recently won a postdoctoral position at University of Cyprus through YUFE alliance and the Lerici Scholarship as visiting researcher at University of Lund (Sweden). Her specialties are Roman archaeology, Roman theatres, Virtual Archaeology, 3D modeling, 3D visualization, 3D visibility analysis and virtual acoustics analysis.

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις