Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών

Γρηγόρης Μ. Σηφάκης

Διακεκριμένο Μέλος ΙΤΕ, Ομότιμος Καθηγητής Κλασικής Φιλολογίας
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης