Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών

Άγγελος Πλαγεράς

Υποψήφιος διδάκτωρ
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Εργαστήριο Γεωφυσικής - Δορυφορικής Τηλεπισκόπησης και Αρχαιοπεριβάλλοντος

Ο Άγγελος Πλαγεράς είναι απόφοιτος Μηχανικός Ορυκτών Πόρων (Bsc) από το Πολυτεχνείο Κρήτης και κατέχει μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στην Εφαρμοσμένη Γεωφυσική (Msc) από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Από το 2021 έως το 2022 εργαζόταν ως ερευνητικός συνεργάτης στο Εργαστήριο Γεωφυσικής – Δορυφορικής Τηλεπισκόπησης και Αρχαιοπεριβάλλοντος του Ινστιτούτου Μεσογειακών Σπουδών που ανήκει στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας. Μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα συμμετείχε σε περισσότερα από 12 γεωφυσικά ερευνητικά προγράμματα κυρίως αρχαιολογικού ενδιαφέροντος στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Τα κύρια ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στις ρηχές θαλάσσιες γεωφυσικές διασκοπήσεις (ειδικά με ηλεκτρικές, μαγνητικές και ηλεκτρομαγνητικές μεθόδους) και στην ανακατασκευή του αρχαιοπεριβάλλοντος. Από τον Απρίλιο του 2024 είναι υποψήφιος διδάκτορας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. O τίτλος της διδακτορικής του διατριβής είναι “Συνδυαστική ερμηνεία ηλεκτρικών και ηλεκτρομαγνητικών γεωφυσικών μεθόδων για τη διασκόπηση των στρωμάτων του υπο-πυθμένα σε ρηχά υδάτινα περιβάλλοντα” και παράλληλα συνεχίζει τη συνεργασία του με το Εργαστήριο Γεωφυσικής – Δορυφορικής Τηλεπισκόπησης και Αρχαιοπεριβάλλοντος ως ερευνητικός συνεργάτης.