Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών

Ελένη Τζήμα

Υποψήφια διδάκτωρ
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Εργαστήριο Γεωφυσικής - Δορυφορικής Τηλεπισκόπησης και Αρχαιοπεριβάλλοντος

Η Ελένη Τζήμα είναι πτυχιούχος του τμήματος Γεωλογίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (2016-2020) και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης «Εφαρμοσμένη και Περιβαλλοντική Γεωλογία», με κατεύθυνση «Εφαρμοσμένη Γεωφυσική και Σεισμολογία» (2021-2023). Εν συνέχεια της ακαδημαϊκής της πορείας είναι πλέον υποψήφια διδάκτορας του τμήματος Γεωλογίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και εργαστηριακή συνεργάτης στο Εργαστήριο Γεωφυσικής Δορυφορικής Τηλεπισκόπιησης και Αρχαιοπεριβάλλοντος του ΙΜΣ-ΙΤΕ (2024-Σήμερα). Η έρευνά της επικεντρώνεται στην μέθοδο της ηλεκτρικής τομογραφίας με έμφαση στις τεχνικές βελτιστοποίησης των τομογραφικών μετρήσεων με στόχο  την πρόταση νέων πρωτοκόλλων λήψης μετρήσεων, που θα αποδώσουν τη βέλτιστη πληροφορία για τον προσδιορισμό των ηλεκτρικών ιδιοτήτων του υπεδάφους. Έχει συμμετάσχει σε προγράμματα εφαρμοσμένης γεωφυσικής έρευνας για την επίλυση γεωλογικών, υδρογεωλογικών και περιβαλλοντικών προβλημάτων τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.