Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
Παρασκευάς Ματάλας

Παρασκευάς Ματάλας

Επίκουρος Καθηγητής Σύγχρονης Ιστορίας
Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης

Ο Παρασκευάς Ματάλας έκανε βασικές σπουδές στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και μεταπτυχιακές σπουδές σύγχρονης ιστορίας στο Πανεπιστήμιο της Κρήτης, όπου το 2009 υποστήριξε την διδακτορική διατριβή του, με θέμα: «Σπάρτη: η ιστορία ενός τοπίου και το τοπίο της Ιστορίας». Μεταξύ 2012 και 2015 πραγματοποίησε μεταδιδακτορική έρευνα στη Γαλλία και την Ελλάδα, με φορείς το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και την École des Hautes Études en Sciences Sociales με τίτλο: «Απ’το Παρίσι στην Αθήνα: διαδρομές του εθνικισμού στις αρχές του 20ου αιώνα». Από το 2010 συμμετέχει στο «Ερευνητικό Πρόγραμμα Αμυκλών». (http://www.amyklaion.gr)