Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών

Ναυσικά Ανδριοπούλου

Μεταδιδακτορική ερευνήτρια
Εργαστήριο Γεωφυσικής - Δορυφορικής Τηλεπισκόπησης και Αρχαιοπεριβάλλοντος

Η Δρ Ναυσικά - Xρυσούλα Ανδριοπούλου είναι γεωαρχαιολόγος με εξειδίκευση στους φυτόλιθους και μεταδιδακτορική ερευνήτρια στο Εργαστήριο Γεωφυσικής - Δορυφορικής Τηλεπισκόπησης και Αρχαιοπεριβάλλοντος του ΙΜΣ - ΙΤΕ. Η έρευνά της επικεντρώνεται στην ανάπτυξη μίας διεπιστημονικής μεθοδολογίας για την ανάλυση μικροσκοπικών φυτολίθων και άλλων (βιο)ορυκτών από γεωαρχαιολογικά πλαίσια; και επιδιώκει να παράσχει πληροφορίες για τις σχέσεις ανθρώπου - περιβάλλοντος στο χώρο και στο χρόνο. Έχει συμμετάσχει σε εργασίες πεδίου στην περιοχή της Μεσογείου (Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία), και στις Φιλιππίνες. Η Δρ Ανδριοπούλου κατέχει διδακτορικό δίπλωμα στη Βιοορυκτοποίηση - Γεωαρχαιολογία από το Πολυτεχνείο Κρήτης (2020), το διεθνές Erasmus Mundus μεταπτυχιακό Τεταρτογενές και Προϊστορία από το Πανεπιστήμιο της Ferrara (με περαιτέρω πρακτική στη Φωτομικρογραφία στο Καταλανικό Ινστιτούτο Ανθρώπινης Παλαιοοικολογίας και Κοινωνικής Εξέλιξης), το μεταπτυχιακό Γεωτεχνολογία και Περιβάλλον από το Πολυτεχνείο Κρήτης, και πτυχίο BSc/MSc στην Εδαφολογία από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Έχει διδακτική εμπειρία (ΠΔ 407/1980) στο Εργαστήριο Ανόργανης και Οργανικής Γεωχημείας και Οργανικής Πετρογραφίας (Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης). Κατά τη διάρκεια των σπουδών της, έλαβε χρηματοδότηση από τον Ευρωπαϊκό Εκτελεστικό Οργανισμό Εκπαίδευσης και Πολιτισμού, τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης, το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών και τη Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου του Κιέλου. H Δρ Ανδριοπούλου ενδιαφέρεται επίσης όλο και περισσότερο για την ενσωμάτωση τέχνης και επιστήμης στην υλοποίηση πολυαισθητηριακών δραστηριοτήτων ενημέρωσης του κοινού, και ιδίως για άτομα που βιώνουν μερική ή ολική απώλεια όρασης.