Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών

Αριστέα Γρατσέα

Μεταδιδακτορική ερευνήτρια
Κέντρο Ναυτιλιακής Ιστορίας

Η Δρ Αριστέα Γρατσέα σπούδασε κλασική φιλολογία στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και στη συνέχεια ειδικεύτηκε στην επιστημονική προσέγγιση, τεκμηρίωση και αξιοποίηση των αρχειακών πηγών (Ιόνιο Πανεπιστήμιο/Τμήμα Ιστορίας). Εκπόνησε τη διδακτορική της διατριβή («Η ναυτιλιακή κίνηση του Χάνδακα κατά τον 15ο και 16ο αι.») με υποτροφία από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) στο Πανεπιστήμιο Κρήτης (Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας). Από το 2022 είναι μεταδιδακτορική ερευνήτρια στο Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών (ΙΜΣ-ΙΤΕ) και Υπότροφος του Ελληνικού Ινστιτούτου Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών της Βενετίας. Η μεταδιδακτορική της έρευνα έχει τίτλο «Ναυτιλιακές επιχειρήσεις στη βενετική Κρήτη: Η περίπτωση της εμπορικής εταιρίας των αδελφών Κουρκουμέλη (Χάνδακας, 16ος αι.)». Βασίζεται ως επί το πλείστον σε αδημοσίευτο αρχειακό υλικό, το οποίο εναπόκειται σε τρεις διαφορετικούς αρχειακούς φορείς στη Βενετία (Κρατικό Αρχείο της Βενετίας, Αρχείο του Ελληνικού Ινστιτούτου Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών Βενετίας και Αρχείο του Μουσείο Civico Correr). Σκοπός της μελέτης είναι η ανάλυση του συστήματος του θαλάσσιου εμπορίου του Χάνδακα και η συναγωγή συμπερασμάτων για τις επιχειρηματικές μεθόδους των Ελλήνων στους πρώιμους νεότερους χρόνους με αφορμή την περίπτωση των αδελφών Κουρκουμέλη. Τα ερευνητικά της ενδιαφέρονται αφορούν τη ναυτιλιακή οικονομική και κοινωνική ιστορία, τους εμπορικούς και ναυτιλιακούς θεσμούς, τα εμπορικά δίκτυα στη Μεσόγειο και τις πρακτικές συσσώρευσης και επένδυσης κεφαλαίων κατά τον ύστερο Μεσαίωνα και τους πρώιμους νεότερους χρόνους.