Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
Αριστοτέλης Τύμπας

Αριστοτέλης Τύμπας

Καθηγητής Ιστορίας της Τεχνολογίας στη Νεωτερικότητα
Τμήμα Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τομέας Ιστορίας της Τεχνολογίας

Καθηγητής Ιστορίας της Τεχνολογίας στους Νεότερους Χρόνους στο Τμήμα Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης (ΙΦΕ) του ΕΚΠΑ. Σπουδές: Χημική Μηχανική (Msc, ΑΠΘ, 1989), Τεχνολογική & Επιστημονική Πολιτική (MSc, Georgia Tech, 1995) και Ιστορία & Κοινωνιολογία της Τεχνολογίας (PhD, Georgia Tech, 2001). Έχει υπηρετήσει ως Πρόεδρος και Διευθυντής του Τομέα Ιστορίας της Επιστήμης και της Τεχνολογίας του ΙΦΕ, Διευθυντής του Διατμηματικού Προγράμματος Σπουδών του ΕΚΠΑ ‘Science, Technology, Society—Science and Technology Studies’ (Τμήμα ΙΦΕ & Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών), Αντιπρόεδρος Έρευνας της European Inter-University Association on Society, Science and Technology (ESST) και Συντονιστής της ESST International Research Specialization ‘Digital Technology in Society’, Chair της Management Committee του ‘Tensions of Europe: Research Network on History, Technology and Europe’, Πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης, Μέλος της IEEE Computer Society History Committee.
Υποτροφίες: National Science Foundation, Chemical Heritage Foundation, Smithsonian Institution, ΙΕΕΕ History Center, Hagley Museum and Library. Έχει συμμετάσχει σε προγράμματα της ΕΕ (FP7, Horizon 2020, Creative Europe), του ESF, του ΕΛΙΔΕΚ, της ΓΓΕΤ. Στις δημοσιεύσεις του στην ιστορία της τεχνολογίας περιλαμβάνονται τα βιβλία Calculation and Computation in the Pre-electronic Era (Springer, 2017) και Αναλογική Εργασία, Ψηφιακό Κεφάλαιο (Angelus Novus, 2018).