Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών

Ειρήνη-Φωτεινή Βιλτανιώτη

Αναπλήρωτρια καθηγήτρια αρχαίας φιλοσοφίας
Πανεπιστήμιο Κρήτης
Τομέας Αρχαίου και Βυζαντινού Κόσμου