Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
Αρίστη Μακρυγιαννάκη

Αρίστη Μακρυγιαννάκη

Πανεπιστήμιο Κρήτης
Εργαστήριο Εικόνας, Ήχου και Κίνησης