Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών

Δρ. Ντάρια Ρες

Φιλόλογος, Ερευνήτρια
Κέντρο Ιστορίας της Τέχνης «Δομήνικος Θεοτοκόπουλος»