Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών

Λήδα Παπαστεφανάκη

Καθηγήτρια Ελληνικής οικονομικής και κοινωνικής Ιστορίας
Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Toμέας της Ιστορίας των Πόλεων, της Διασποράς και Μετανάστευσης της Μεσογείου και της Μαύρης Θάλασσας
Τομέας Μεσογειακής και Παγκόσμιας Οικονομικής και Κοινωνικής Ιστορίας

Η Λήδα Παπαστεφανάκη γεννήθηκε στην Αθήνα το 1967. Σπούδασε ιστορία στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, όπου και έκανε τις μεταπτυχιακές τις σπουδές και υποστήριξε την διδακτορική της διατριβή (2002). Σήμερα είναι καθηγήτρια οικονομικής και κοινωνικής ιστορίας στο Τμήμα Ιστορίας & Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και συνεργαζόμενη ερευνήτρια στο Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών/ΙΤΕ. Είναι μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Οικονομικής Ιστορίας (μέλος του ΔΣ από το 2010), της Εταιρείας Μελέτης Νέου Ελληνισμού, ενώ συμμετέχει στο Δίκτυο Ιστορικών για την Ιστορία των Γυναικών και του Φύλου/ IFRWH, στο (ελληνικό) Δίκτυο για την Ιστορία της Εργασίας και του Εργατικού Κινήματος. Είναι ιδρυτικό μέλος του European Labour History Network (2013), υπήρξε συντονίστρια  στις ομάδες εργασίας “Feminist Labour History” (2013-2021), “History and historiography of remuneration in the long-term” (2013-2017), και “Labour in Mining” (2018-2021) του ELHN. Από το 2021 είναι πρόεδρος της συντονιστικής επιτροπής του ELHN.

Έχει δημοσιεύσει τις μονογραφίες Εργασία, τεχνολογία και φύλο στην ελληνική βιομηχανία. Η κλωστοϋφαντουργία του Πειραιά (1870-1940) (Ηράκλειο: Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, 2009) και Η φλέβα της γης. Τα μεταλλεία της Ελλάδας, 19ος-20ός αιώνας (Αθήνα: Βιβλιόραμα, 2017).  Ανάμεσα στα βιβλία που έχει επιμεληθεί συμπεριλαμβάνονται τα Working in Greece and Turkey: A Comparative Labour History from Empires to Nation States, 1840 - 1940 (Series: International Studies in Social History, Volume 33, New York: Berghahn, 2020), με τον M. Erdem Kabadayı· Labour history in the European semi-periphery.  Southern and Central Europe, 19th-20th centuries (Berlin/Boston: Oldenburg De Gruyter 2021), με τον Ν. Ποταμιάνο· Women, Work, and Activism. Contributions to the history of labour in the long 20th century (Series: Work and Labor – Transdisciplinary Studies for the 21st Century, Central European University Press 2022), με τις E. Betti, M. Tolomelli και S. Zimmermann.

Οι επιστημονικές δημοσιεύσεις της και τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα αφορούν στην οικονομική και κοινωνική ιστορία της εκβιομηχάνισης και της εργασίας, την κοινωνική ιστορία της τεχνολογίας, την ιστορία της εργασιακής υγείας, την ιστορία των πόλεων, την ιστορία των γυναικών και του φύλου, την προφορική ιστορία, τη βιομηχανική αρχαιολογία, την ιστορία των Εβραίων, την ιστορία της Μεσογείου, τη δημόσια ιστορία.

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις