Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών

Αμαλία Παππά

Αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια στα Γενικά Αρχεία του Κράτους
Κέντρο Ναυτιλιακής Ιστορίας