Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών

Κατερίνα Στάθη

Συντονίστρια Προγραμμάτων - Βοηθός Επικοινωνίας
Κέντρο Ιστορίας της Τέχνης «Δομήνικος Θεοτοκόπουλος»

Η Κατερίνα Στάθη σπούδασε Ιστορία και Αρχαιολογία στο ΕΚΠΑ, απέκτησε τον μεταπτυχιακό τίτλο MPhil στις Οθωμανικές Σπουδές από το Πανεπιστήμιο του Birmingham της Αγγλίας και μελέτησε την Οθωμανική Αθήνα (18ος-αρχές 19ου αι.) ως υποψήφια διδάκτωρ στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο της Φλωρεντίας. Έχει εργαστεί σε ερευνητικά προγράμματα ιστορίας και ιστορικής χαρτογραφίας στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών στην Αθήνα και στο Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών στην Κρήτη. Έχει εργαστεί επίσης ως επιστημονική γραμματέας για το ερευνητικό πρόγραμμα ERC Open Jerusalem στο Πανεπιστήμιο Paris-Est Marne-La-Vallée στο Παρίσι. Είναι τακτική επιστημονική συνεργάτιδα του Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη για έργα που αφορούν την Οθωμανική Αθήνα και την ταξιδιωτική λογοτεχνία. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν τις οθωμανικές σπουδές, την αστική ιστορία, την Βαλκανική ιστορία και το GIS.

Στο ΙΜΣ η Κατερίνα Στάθη εργάζεται ως συντονίστρια έργων ERC (RICONTRANS, MACAUTH) και ασχολείται με την οργάνωση επιστημονικών και εκπαιδευτικών συναντήσεων καθώς και με δράσεις δημοσιοποίησης. Η επιστημονική της κατάρτιση της επιτρέπει να συμμετέχει και σε περιορισμένης έκτασης έρευνες πεδίου.