Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών

Μανώλης Γρυλλάκης

Μεταδιδάκτορας ερευνητής
Εργαστήριο Γεωφυσικής - Δορυφορικής Τηλεπισκόπησης και Αρχαιοπεριβάλλοντος

Ο Δρ Μανώλης Γρυλλάκης είναι Μηχανικός Περιβάλλοντος. Είναι απόφοιτος της Σχολής Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης (B.Sc., MSc., Ph.D). Είναι μεταδιδακτορικός ερευνητής στο GeoSat ReSeArch Lab του IMΣ/ΙΤΕ και εργάζεται ως κύριος ερευνητής στο ερευνητικό έργο DETACC που χρηματοδοτείται από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών / ΙΚΥ. Ο Μανώλης εξειδικεύεται στη μοντελοποίηση υδρολογικών διεργασιών, στη διόρθωση μεροληψίας κλιματικών δεδομένων και στην εκτίμηση επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής. Έχει δημοσιεύσει την εργασία του σε πολυάριθμα περιοδικά με κριτές και έχει συμμετάσχει σε μεγάλο αριθμό εθνικών και διεθνών χρηματοδοτούμενων έργων.

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις