Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών

Νάντια Κουτσινά

Μεταδιδακτορική ερευνήτρια
Εργαστήριο Γεωφυσικής - Δορυφορικής Τηλεπισκόπησης και Αρχαιοπεριβάλλοντος

Η Νάντια Κουτσινά είναι διδάκτωρ της κλασικής αρχαιολογίας (Paris 1 Panthéon-Sorbonne και Université Libre de Bruxelles) και επιστημονικός συνεργάτης στο UMR 7041, CNRS-Paris (Παρίσι) και CReA-Patrimoine ULB (Βρυξέλλες). Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στις ελληνικές οχυρώσεις, την Ελληνιστική και τη Ρωμαϊκή Κρήτη, καθώς και στο γυαλί της ελληνιστικής, ρωμαϊκής και πρώιμης βυζαντινής εποχής. Από το 1995 συμμετέχει στο ερευνητικό πρόγραμμα της Αρχαίας Ιτάνου στην ανατολική Κρήτη. Η διδακτορική της διατριβή για τις οχυρώσεις των πόλεων και την άμυνα της επικράτειας στην Κρήτη στην Κλασική και Ελληνιστική εποχή δημοσιεύθηκε το 2013 στις Εκδόσεις της Σορβόννης (με τίτλο Défense crétoises. Fortifications urbaines et défense du territoire en Crète aux époques classique et hellénistique). Έχει εργαστεί ως μεταδιδακτορική ερευνήτρια στη Γαλλική Αρχαιολογική Σχολή Αθηνών. Το 2013-2014 υπήρξε υπότροφος του Κέντρου Ελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Harvard.