Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών

Επικοινωνία

Γραμματεία:

Γεωργία Παπαδάκη
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: gaia[at]ims.forth.gr

Βιβλιοθήκη:

Βάλια Πατραμάνη
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: valia[at]ims.forth.gr

Λογιστήριο:

Αντώνης Ξυδιανός
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: axidianos[at]ims.forth.gr

Web Support:

ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: web-team[at]ims.forth.gr

Ταχυδρομική Διεύθυνση:

Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
Ίδρυμα Τεχνολογίας & Έρευνας

Νικηφόρου Φωκά 130 & Μελισσηνού, Τ.Θ. 119, Ρέθυμνο 74100
τηλ.: 2831106000, 2831025146, 2831056627
fax : 2831025810