Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών

Καλώς ορίσατε στην ιστοσελίδα του Ινστιτούτου Μεσογειακών Σπουδών!

Το Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών (ΙΜΣ) με έδρα το Ρέθυμνο της Κρήτης ιδρύθηκε το 1985 και είναι ένα από τα 10 Ινστιτούτα του Ιδρύματος Τεχνολογίας & Έρευνας (ΙΤΕ), το πιο αξιόλογο ερευνητικό κέντρο της Ελλάδας. Σκοπό έχει να προωθήσει την έρευνα στις ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες καθώς και την εφαρμογή της επιστήμης και τεχνολογίας στην πολιτιστική κληρονομιά και το περιβάλλον. Έχει διακριθεί για την έρευνα στην ιστορία και τον πολιτισμό που διεξάγει και είναι το μοναδικό ερευνητικό ή πανεπιστημιακό ίδρυμα στη χώρα που έχει τιμηθεί με επτά ERC Grants (2016, 2017, 2018, 2019, 2023) που έχουν δοθεί ποτέ στις ανθρωπιστικές επιστήμες στην Ελλάδα.

Τα ερευνητικά προγράμματα του ΙΜΣ έχουν ως αντικείμενο την ιστορία και τον πολιτισμό της Ελλάδας και των άλλων χωρών της Μεσογείου και της Μαύρης Θάλασσας σε διάφορες ιστορικές περιόδους από την προϊστορία μέχρι και τη σύγχρονη εποχή. Μέχρι σήμερα η διεξαγωγή έρευνας έχει επικεντρωθεί σε τρεις ερευνητικούς άξονες, 1) την Μεσογειακή Ιστορία,  2) τον Μεσογειακό Πολιτισμό και 3) την τεχνολογία της γεωπληροφορικής για Πολιτισμό & Περιβάλλον με δέκα ερευνητικές ομάδες στους τομείς, κέντρα και εργαστήρια του Ινστιτούτου.

Οι στόχοι του ΙΜΣ είναι:

  • Ο σχεδιασμός, η διαχείριση και η εκτέλεση ερευνητικού έργου, σε προγράμματα Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας με αναζήτηση και προσέλκυση οικονομικών πόρων από ευρωπαϊκά, εθνικά και ιδιωτικά ερευνητικά προγράμματα για τη χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων του Ινστιτούτου.
  • Οι δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, ελληνικούς και διεθνείς επιστημονικούς εκδοτικούς οίκους.
  • Η οργάνωση διεθνών και ελληνικών συνεδρίων συμποσίων, ημερίδων, σεμιναρίων και εκθέσεων. Συμμετοχή του ερευνητικού  δυναμικού σε επιστημονικές και οργανωτικές επιτροπές διεθνών συνεδρίων.
  • Οι διαλέξεις Ελλήνων και ξένων επιστημόνων για την επιστημονική κοινότητα και το ευρύτερο κοινό, εκθέσεις και άλλες εκδηλώσεις.

Η Εκπαίδευση

  • Με συμμετοχή στη διοργάνωση Διιδρυματικών Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών σε συνεργασία με Πανεπιστήμια.
  • Με συμμετοχή στην εποπτεία ερευνητικού έργου και διατριβών με την συνεργασία ελληνικών και ξένων πανεπιστημιακών ιδρυμάτων.
  • Συνεισφορά στην πρακτική άσκηση φοιτητών.
  • Διοργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων και καλοκαιρινών σχολείων.