Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης για την θέση με αριθ. πρωτ. 41673 έχουν ανακοινωθεί