Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης για την θέση με αριθ. πρωτ. 41672 έχουν ανακοινωθεί