Δεύτερη σεμιναριακή συνάντηση με θέμα "Η «πραγματική» ιστορία θαλασσών και η θαλασσολογία. Πλέοντας στη Μαύρη Θάλασσα"

Ο Τομέας Μεσογειακής και Παγκόσμιας Οικονομικής και Κοινωνικής Ιστορίας και το Κέντρο Ναυτιλιακής Ιστορίας του ΙΜΣ/ΙΤΕ θα οργανώσουν, κατά την διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους 2020/2021, μέσω τηλεδιάσκεψης με την πλατφόρμα zoom, μια σειρά σεμιναριακών συναντήσεων με θέμα την «Παγκόσμια Οικονομική Ιστορία και Ιστορία Θαλασσών». Άμεσος στόχος των συναντήσεων είναι να διερευνηθεί το χωρο-χρονικό πλαίσιο εντός του οποίου μπορούν, στα καθ’ ημάς, να αποκτήσουν πρακτική αποτελεσματικότητα και εγχειρηματικότητα οι σύγχρονες ιστοριογραφικές τάσεις και ερμηνευτικές προσεγγίσεις της Παγκόσμιας Ιστορίας και της Θαλασσολογίας. Απώτατη φιλοδοξία να διαμορφωθούν συνθήκες συν-αντίληψης και συναίνεσης σχετικά με τα ερμηνευτικά εργαλεία, τα προσφορότερα ερευνητικά αντικείμενα, πεδία ανάλυσης και κλίμακες εστίασης που θα επιτρέψουν την ισότιμη ενσωμάτωση της ελληνικής ακαδημαϊκής κοινότητας στις σχετικές διεθνείς συζητήσεις, την ανανέωση των ερωτημάτων και την εμβάθυνση των απαντήσεων της ελληνικής ιστοριογραφίας.

Την πρωτοβουλία της οργάνωσης έλαβαν ερευνητές και ερευνήτριες, συνεργαζόμενα μέλη ΔΕΠ του ΙΜΣ/ΙΤΕ, αλλά η πρόσβαση είναι βεβαίως ελεύθερη σε όλες και όλους τους ερευνητές και τις ερευνήτριες, τις διδάσκουσες και τους διδάσκοντες της ακαδημαϊκής μας κοινότητας, στο πλαίσιο των δυνατοτήτων της πλατφόρμας τηλεδιάσκεψης. Οι συναντήσεις θα γίνονται μια ή δύο φορές το μήνα, σχεδόν πάντα Δευτέρα στις 16:00-18:00. Η σχετική ενημέρωση και, ενδεχομένως, συνοδευτικό υλικό θα κοινοποιούνται μέσω της ιστοσελίδας του Τομέα. Ελπίζουμε, μετά το τέλος της πανδημίας, να συνεχίσουμε με δια ζώσης συναντήσεις, πάντα όμως δικτυωμένοι σε κόμβους, ώστε να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα της χωρικής διασποράς του ερευνητικού και ακαδημαϊκού δυναμικού.

 

Η δεύτερη συνάντηση έχει προγραμματιστεί στις 16 Nοεμβρίου 2020, στις 16:00 18:30 με εισηγήτρια την καθ. Τζελίνα Χαρλαύτη και θέμα "Η «πραγματική» ιστορία θαλασσών και η θαλασσολογία. Πλέοντας στη Μαύρη Θάλασσα"

Η  λεγόμενη «θαλασσολογία» έχει συμπλεύσει με την παγκόσμια ιστορία, ως ιστορία της παγκοσμιοποίησης, από τις αρχές του 21ου  αιώνα. Η ιστορία των θαλασσών και των ωκεανών έχει γίνει πολύ της μόδας τις τελευταίες δύο δεκαετίες, καθώς επιστήμονες διαφόρων επιστημονικών κλάδων έχουν υποστεί «θαλασσομανία» που έχει δημιουργήσει μια μεγάλη βιβλιογραφία για την ιστορία των θαλασσών. Η ιστορία των θαλασσών και των ωκεανών ουσιαστικά αντικατέστησε τις μελέτες των περιοχών (area studies) εντάχτηκε σε μια νέα τάση της έρευνας, τη λεγόμενη «χωρική στροφή» (spatial turn) όπου μελετάται η σχέση ανάμεσα στο χώρο (τη θάλασσα) και τον άνθρωπο. Η ιστορία της θάλασσας είναι η σχέση του ανθρώπου με τη θάλασσα. Φαίνεται, ωστόσο, ότι η σχέση με τη θάλασσα, σήμαινε διαφορετικά πράγματα για διαφορετικούς ανθρώπους, καθώς έλκυσε γεωγράφους, κοινωνικούς ανθρωπολόγους και ευρύτερα κοινωνικούς επιστήμονες. Όμως η ιστορία της θάλασσας κατέληξε σε πολλές μελέτες να είναι μια ιστορία χωρίς θάλασσα. Ποιά είναι η πραγματική ιστορία της θάλασσας; Ποιά είναι τα μεθοδολογικά εργαλεία που μας δίνει; Πως προσεγγίζουμε την ιστορία μιας θάλασσας, για παράδειγμα της Μαύρης Θάλασσας;

 

O σύνδεσμος για τις συναντήσεις (θα χρειαστεί να κάνετε εγγραφή την πρώτη φορά) βρίσκεται εδώ

Το σεμινάριο πρόκειται να ηχογραφηθεί και να δημοσιευτεί.