Μεταπτυχιακή υποτροφία β΄ φάσης με γνωστικό αντικείμενο στην ιστορία του νεοελληνικού θεάτρου.

Το Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου ΕΛΙΣΤΟΚΑΙΝΟ το οποίο υπάγεται στη δράση ΚΡΗΠΙΣ της Γενικής Γραμματείας Έρευνας & Τεχνολογίας ενδιαφέρεται να συνεργασθεί με μεταπτυχιακό φοιτητή/τρια στην ερευνητική ενέργεια «Νεωτερισμός και "ελληνικότητα" στο πεδίο της ιστορίας και της κριτικής της τέχνης»

Μεταπτυχιακή υποτροφία β΄ φάσης με γνωστικό αντικείμενο στην ιστορία του νεοελληνικού θεάτρου.

Διάρκεια έρευνας: 30 μήνες

Πρόσθετα προσόντα: Επιθυμητή συμμετοχή και εμπειρία σε ερευνητικά προγράμματα ή αρχειακή έρευνα στην ιστορία του νεοελληνικού θεάτρου

Αιτήσεις συνοδευόμενες από πλήρες βιογραφικό σημείωμα και τα σχετικά δικαιολογητικά πρέπει να απευθυνθούν μέχρι τις 25 Ιανουαρίου 2013 στη διεύθυνση gaia@ims.forth.gr