Συνέδριο «Ηθική και Οικονομία»

[Θα διεξαχθεί διαδικτυακά]

Εγγραφές για την παρακολούθηση του συνεδρίου μπορούν να πραγματοποιηθούν (δωρεάν) μέσω του συνδέσμου:
https://us02web.zoom.us/webinar/register/9815997288048/WN_khl7yUCEStSrjf5wacr0Ag

Επισκεφθείτε την σελίδα του προγράμματος 

Ηθική & Οικονομία