Το ΙΜΣ προκηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό σε Ευρώ για την προμήθεια του συστήματος «Πολυκάνναλο Σύστημα Μαγνητομέτρων (Multi-sensor Magnetometers)»

Ρέθυμνο, 16 Οκτωβρίου 2012

Στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς ΕΣΠΑ 2007-2013, ΔΡΑΣΗ «ΑΡΙΣΤΕΙΑ», τo Ινστιτούτου Μεσογειακών Σπουδών του Ιδρύματος Τεχνολογίας & Έρευνας, προκηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό σε Ευρώ για την προμήθεια του συστήματος «Πολυκάνναλο Σύστημα Μαγνητομέτρων (Multi-sensor Magnetometers)». Η  προϋπολογισθείσα δαπάνη είναι: 54.314,00  Ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και το Κριτήριο αξιολόγησης θα είναι  η Συμφερότερη προσφορά.

 

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ το Ε.Π  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ στα πλαίσια του ΕΣΠΑ 2007-2013 με ποσοστό 100%

 

Το αρχείο περιέχει:

Abstract Tender_IMS_Magnetics_gr_FINAL.docx
Tender_IMS_Magnetics_gr_FINAL.docx