Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης για την θέση με αριθ. πρωτ. 26981 έχουν ανακοινωθεί.