Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης για την θέση με αριθ. πρωτ. 24242 έχουν ανακοινωθεί.